Clikkare qui e vedere il pokedex

13.11.2010 14:27

 

#000
Victini
gra-
#001
Tsutarja

gra-
#002
Janobii

gra-
#003
Jaroda

fir-
#004
Pokabu

firfig
#005
Chaobuu

firfig
#006
Enbuoo

wat-
#007
Mijumaru

wat-
#008
Futachimaru

wat-
#009
Daikenki

nor-
#010
Minezumi

nor-
#011
Miruhoggu

nor-
#012
Yooterii

nor-
#013
Haderia

nor-
#014
Muurando

dar-
#015
Choroneko

dar-
#016
Leperasudu

gra-
#017
Yanappu

gra-
#018
Yanakki

fir-
#019
Boappu

fir-
#020
Baokki

wat-
#021
Hiyappu

wat-
#022
Hiyakki

psy-
#023
Munna

psy-
#024
Musharna

norfly
#025
Mamepato

norfly
#026
Hatoopoo

norfly
#027
Kenhorou

ele-
#028
Shimama

ele-
#029
Zeburaika

roc-
#030
Dangoro

roc-
#031
Gantoru

roc-
#032
Gigaiasu

psyfly
#033
Koromori

psyfly
#034
Kokoromori

gro-
#035
Moguryuu

groste
#036
Doryuuzu

nor-
#037
Tabunne

fig-
#038
Dokkora

fig-
#039
Dotekkotsu

fig-
#040
Roopushin

wat-
#041
Otamaru

watgro
#042
Gamagaru

watgro
#043
Gamageroge

fig-
#044
Nageki

fig-
#045
Dageki

buggra
#046
Kurumiru

buggra
#047
Kurumayu

buggra
#048
Hahakurimo

bugpoi
#049
Futsude

bugpoi
#050
Hoiiga

bugpoi
#051
Pendoraa

gra-
#052
Monmon

gra-
#053
Erufuun

gra-
#054
Churine

gra-
#055
Doreida

wat-
#056
Basurao

grodar
#057
Meguroko

grodar
#058
Warubiru

grodar
#059
Warubiaru

fir-
#060
Darumakka

fir-
#061
Hihidaruma

gra-
#062
Marakacchi

bugroc
#063
Ishizumai

bugroc
#064
Iwaparesu

darfig
#065
Zuruggu

darfig
#066
Zuruzukin

psyfly
#067
Shinpora

gho-
#068
Desumasu

gho-
#069
Desukan

watroc
#070
Purotooga

watroc
#071
Abagoora

rocfly
#072
Aaken

rocfly
#073
Aakeosu

poi-
#074
Yabakuron

poi-
#075
Dasutodasu

dar-
#076
Zorua

dar-
#077
Zoroark

nor-
#078
Chillarmy

nor-
#079
Chirachiino

psy-
#080
Gochimu

psy-
#081
Gochimiru

psy-
#082
Gochiruzeru

psy-
#083
Yuniran

psy-
#084
Daburan

psy-
#085
Rankurusu

watfly
#086
Koaruhii

watfly
#087
Swanna

ice-
#088
Banipucchi

ice-
#089
Baniricchi

ice-
#090
Baibanira

norgra
#091
Shikijika

norgra
#092
Mebukijka

elefly
#093
Emonga

bug-
#094
Kapurumo

bugste
#095
Shubarugo

grapoi
#096
Tamagetake

grapoi
#097
Morobareru

watgho
#098
Pururiru

watgho
#099
Burunkeru

wat-
#100
Mamanbou

bugele
#101
Bachuru

bugele
#102
Denchura

graste
#103
Tesshiido

graste
#104
Nattorei

ste-
#105
Gear

ste-
#106
Gigear

ste-
#107
Gigigear

ele-
#108
Shibishirasu

ele-
#109
Shibibiiru

ele-
#110
Shibirudon

psy-
#111
Riguree

psy-
#112
Oobemu

ghofir
#113
Hitomoshi

ghofir
#114
Ranpuraa

ghofir
#115
Shanderaa

dra-
#116
Kibago

dra-
#117
Onondo

dra-
#118
Ononokusu

ice-
#119
Kumashun

ice-
#120
Tsunbeaa

ice-
#121
Furiijio

bug-
#122
Chobomaki

bug-
#123
Agirudaa

elegro
#124
Maggyo

fig-
#125
Kojofuu

fig-
#126
Kojondo

dra-
#127
Kurimugan

grogho
#128
Gobitto

grogho
#129
Goruggo

darste
#130
Komatana

darste
#131
Kirikizan

nor-
#132
Baffuron

norfly
#133
Washibon

norfly
#134
Wargle

darfly
#135
Baruchai

darfly
#136
Barujiina

fir-
#137
Kuitaran

bugste
#138
Aianto

dardra
#139
Monozu

dardra
#140
Jiheddo

dardra
#141
Sazando

bugfir
#142
Meraruba

bugfir
#143
Urugamosu

stefig
#144
Kobaruon

rocfig
#145
Terakion

grafig
#146
Birijion

fly-
#147
Torunerosu

elefly
#148
Borutorosu

drafir
#149
Reshiram

draele
#150
Zekrom

grofly
#151
Randorosu

draice
#152
Kyuremu

watfig
#153
Kerudio

norpsy
#154
Meloia

bugste
#155
Genosekuto

 

 

Scusate se non vi sono le immagini ma non sono la momento disponibili ci scusiamo per il disagio..